REGULAMIN PUNKTU POBRAŃ COVID-19

1. W celu umówienia wizyty w punkcie pobrań Pacjent kontaktuje się telefonicznie z Recepcją KLINIKI BELLAMED pod numerem 600 511 512.

2. Pacjent dokonuje płatności za badanie na stronie Kliniki www.bella-med.pl

3. Pacjent wykupuje test wyłącznie online – pracownik rejestracji kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie lub e-mailowo (dane znajdują się w wykupionym voucherze).

4. Poprzez dokonanie płatności online pacjet wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyraża zgodę na badanie. Potwierdzenie przelewu zostaje wysłane automatycznie na adres e-mail Pacjenta oraz na adres e-mail: kliniki rejestracja@bella-med.pl przed odbyciem wizyty w klinice lub najpóźniej w dniu zaplanowanego pobrania.

5. Ze względów epidemiologicznych Pacjent nie może zrealizować płatności gotówką oraz kartą.

6. Ze względów epidemiologicznych Pacjent nie może ustalić terminu badania w Klinice.

7. Pacjent przychodzący do Punktu Pobrań ma obowiązek przybyć we własnych środkach ochrony osobistej, tj. maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach.

8. Pacjent nie wchodzi do Kliniki – wymaz jest pobierany na zewnątrz.

9. Przed pobraniem materiału Pacjent ma obowiązek poddania się kontroli temperatury ciała oraz udzielenia informacji dot. aktualnego stanu zdrowia.

10. Materiał do badania pobierany jest z górnych dróg oddechowych (nosogardła), gardła lub nosa w zależności od wykonanego testu. Wymazu dokonuje lekarz lub pielęgniarka.

11. W przypadku Pacjenta małoletniego lub niepełnosprawnego, osobą towarzyszącą przy pobraniu materiału do badań jest rodzic/przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego.

12. Ze względów epidemiologicznych informacja o wyniku badania jest wysyłana Pacjentowi drogą elektroniczną na wskazany podczas zakupu e-mail.

13. Poprzez dokonanie płatności online pacjet wyraża zgodę na udostępnienie numeru telefonu firmie SYNEVO w celu wysłania w drodze sms jednorazowego kodu dostępu do wyniku badania online.

14. Firma SYNEVO udostępnia wyniki zleconych badań pacjentom, których wyniki te dotyczą w formie elektronicznej, przez portal Synevo online (dostępny na stronie www.synevo.pl), z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów RODO.

15. Pacjent otrzymuje dostęp do wyników udostępnionych w opisany powyżej sposób, poprzez zalogowanie się do portalu z wykorzystaniem swojego numeru PESEL oraz indywidualnego kodu dostępu.

TEST COVID-19

Masz pytania?
Skontaktuj się

+48 600 511 512 

poniedziałek - piątek

+48 606 225 777

sobota - niedziela

rejestracja@bella-med.pl

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria